Site name | Service

Service av siloanläggning

Det är bar ett minimum av arbete och kostnader förknippat med spannmålslagring i gastät silo - systemet klarar i princip sig själv.

Vi rekommenderar dock att den gastäta silon trykprovas varje år. Silon kan tryckprovas lika effektivt tom som fylld. 

En tryckprovning omfattar kontroll om silon är tät vilket innebär kontroll av fundamentsfog, alla packningar, skruvar, CO2 utrustning, vattenmätare, gastät lucka och ventiler. Invändiga skruvar och växellåda omfattas inte av tryckprovningen.

Se side med danske instruktionsvideoer