Site name | Industrisilor och tankar

Industrisilor och tankar

Assentoft Silo levererar silor och tankar till olika industrianläggningar ex.

  • cement, cementdamm, kalk, flygaska, rågips, karbon, socker, kvartssand och mjöl
  • fiskeensilage, fiskmjöl, kött- och benmjöl
Silon är byggd av varmgalvaniserad plåt, vilket kräver ett minimum av underhåll.
Industrisilor och tankar från Assentoft Silo levereras till kunden på ett sätt som medför snabb montering vilket är en stor fördel för att minska väderberoende och för att minimera störningar i den dagliga rutinen på fabriker med kontinuerlig produktion.

Galleri

Anläggningen kan också omfatta

  • mekanisk eller pneumatisk tömning - och fyllningsutrustning
  • intern elinstallation med relä eller PLC-styrning. Vi har egen el-avdelning som utvecklar och producerar elstyrningar antingen i standardutförande eller enligt kundens önskemål.
Vi levererar självklart också nödvändig dokumentation tex. statiska beräkningar, fundament-belastningsberäkningar och ritningar. Allt utfört på AutoCad Inventor.
Projekten leds av bolagets egna projektavdelning med en specifikt utsedd projektledare. Montage och service utförs av våra egna montörer.