Site name | Fördelar, du uppnår

Fördelar, du uppnår med gastät spannmålslagring

Vid gastät lagring av fuktigt foderspannmål finns många fördelar:

  • skörden kan påbörjas tidigare - man är inte beroende av vattenhalten, eftersom man utan problem kan hantera spannmål med 20-25% vatten i gastät silo. Tidigare skörd betyder oftare högre skördeutbyte och bättre halmkvalite - mindre kärnspill
  • tidigt skördat spannmål medför ett större innehåll av aminosyror, ett högre fodervärde och bättre smak. Tidigt skördat spannmål har ett större torr-substanstutbyte, 4-6% per arealenhet
  • den gastäta spannmålen har en aromatisk smak som förbättrar djurens aptit
  • stor arbetsbesparing vid inläggning och uttagning

  • möjlighet till ett flexibelt utnyttjande av tröskkapaciteten
  • transportkostnaderna minimeras
  • torknings- och rensningskostnaderna försvinner helt, spannmålen fylls direkt i silon
  • gastät spannmål dammar mindre vid malning och utfodring vilket också är en fördel vid eventuell spannmålsallergi
  • då man talar om ett slutet system, utestängs föroreningar som möss, råttor, fåglar och insekter. Dessutom kan inga skadedjur överleva i en gastät silo (syrefri miljö)