Site name | Forskning 2010

Forskning 2010: Grisen utnyttjar fosforn och proteinet bättre med gastät spannmålslagring!

- se rapporten her!

En undersökning från Aarhus Universitet visar att grisarnas förmåga att tillgodeogöra sig fosforn är 12% bättre om spannmålen kommer från gastät lagrad spannmål än om den kommer från torksilo. Dessutom förbättras upptagningen av protein och utnyttjandet av energin.

Flera foderenheter och mindre tillsatser av fosfor och protein i foderblandningen förbättrar din ekonomi.

På försöksstationen Foulum under Aarhus Universitet fick en kull grisar fullfoderblandning med spannmål från gastät lagring, och en kull grisar fisk fullfoderblandning från torksilo. Ett försök visade att gastät lagring förbättrade spannmålens näringsvärde avseende fosfor och protein. Försöket visade också att gastät lagring också är mera skonsam för enzymet fytase som frigör fytatbunden fosfor.