Site name | Principen - gastät lagring

Principen bakom gastät lagring

När spannmålen lagras i den gastäta (lufttäta) silon forbrukar den syret och omvandlar det till koldioxid (CO2) och alkohol. Hela processen har en konserverande effekt på spannmålen och bevarar den i ursprungligt skick.

Varför välja gastät silo?

Foderpriset är en avgörande faktor för den animaliska produktionen och dörför fokuseras på kostnaderna för lagring och hantering av spannmål och andra fodermedel. 

När man väljer en gastät silo till spannmål sparas omkostnader för torkning, kylning och dessutom leder det till en arbetsbesparing eftersom uttagningen till 100% kan styras från foderanläggningens dator.

Varför välja just en ASSENTOFT gastät silo?

Du får

  • kvalitet för pengarna, 450 g zink/m² siloplåt och varmgalvaniserad bult, mutter och mutterbricka
  • en nyckelfärdig anläggning som lever upp til gällande normer