Site name | Transportutrustning

transportutrustning

Vi kan erbjuda attraktiva priser på transportutrustning - med bl.a.

  • Elevator. Kapacitet från 20 till 100 ton/tim
  • Redler. Kapacitet från 20 till 100 ton/tim
  • Skruv. Kapacitet från 3 ton/tim
  • Gångbroar efter mått i kraftigt varmgalvaniserad kvalitè
  • Tippgrop. Kapacitet från 5 ton. För montering av redler eller skruv
  • Styrskåp eller ombyggnad av befintligt skåp
- allt i kraftigt galvaniseret kvalitè - för utomhus montering, som våra egna montörer kan förstå

Galleri

Blåsfläktar, spannmålsfläktar, sug- och tryckfläktar

Pneumatiska transportsystem.

Spannmåls och sug- och tryckfläktar med en kompakt konstruktion och hög kapacitet. Transporterar spannmål och andre grödor skonsamt i ø160 mm rörsystem. Se her!