Site name | Materialesiloer

Materialesiloer og -tanke

 

Åbybro Maskinfabrik A/S fremstiller materialesiloer og -tanke med ben eller svøb, fremstillet i ståltyper op til stål S355 eller tilsvarende - som en helsvejst konstruktion.

Standardmaterialesiloer leveres i størrelser op til 200 m³.

Specialsiloer fremstilles specifikt efter kundeønske.

Siloerne anvendes for letskridende materialer med en vægtfylde op til 1700 kg/m³ - f.eks. cement, kalk, sand, grus, asfalt, filterstøv, flyveaske, kødbenmel

Tankene kan f.eks. anvendes som
  • akkumuleringstanke på kraftvarmeværker
  • slamtanke til rensnings- og forbrændingsanlæg
  • reaktortanke til biogasanlæg
Produktionen, der er certificeret iht. DS/EN1090, foregår efter flg. standarder:
  • galvanisering: EN/ISO 1461
  • blæsning og afrensning: EN/ISO 8501
  • maling: EN/ISO 12944.