Site name | Ekstraudstyr

ekstraudstyr

 • taggelænder - varmforzinket, fremstillet i rør
 • sikkerhedslejder - varmforzinket, opsvejst eller boltet
 • skifterepos for lejder - varmforzinket. Bør anvendes, hvis lejder er over 6 m
 • serviceplatform - varmforzinket. Med gitterriste og gelænder til montering mellem benene på en silo - for adgang til f.eks. udstyr under keglen
 • gangbro fra silotag til silotag - varmforzinket
 • gangbro fra serviceplatform til serviceplatform - varmforzinket
 • dør for siloer med svøb til jord - leveres i aluzink
 • indblæsningsrør, i 4" ø114 mm eller 5" ø139 mm x 3 mm tykke rør. Føres indvendig i siloen
 • silica indblæsningsslange - i ø4" gummi, til kædeophæng. Føres udvendig på siloen
 • tankvognskobling ø4" eller ø5"
 • kvælerventil til indblæsningsrør
 • ekstra udløbskegle. Udføres som et bukserør med 2 ens udløbskegler
 • drejespjæld - for montage direkte på siloudløb mellem 2 flanger
 • skydespjæld - for montage direkte på siloudløb
 • overgangsstykker - for overgang mellem siloudløb, lukkespjæld og snegl m.v.
 • niveauindikator - roterende tom-/fuldmelder til montering i silo
 • transportsnegl i solid udførelse - findes i flere standardlængder og dimensioner
 • over-/undertryksventil - ø273 mm. Flange for over-/undertryksventil er inkl. i siloprisen
 • silofilter, ø800 mm trykluftrenset silofilter med styreboks. Filterflange er inkl. i siloprisen
 • fluidisering - opluftningssystem for montage i siloens kegle
 • topluge - mandeluge i silosvøb eller mandeluge i silokegle
 • statiske beregninger. Alle siloer er fremstillet på baggrund af statiske beregninger og erfaringer. Siloens statiske styrke kan eftervises ved en efterfølgende statisk beregning, inkl. fundamentslaster

Galleri