Site name | Sandvasker, nyhed 2016

Sandvasker

- til udtagning af sand i en biogastank i drift

Assentoft Silo kan nu tilbyde at tage sand ud løbende af en biogastank. Fordelene er, at det ikke er nødvendigt at tømme tanken med givne intervaller for at tage sand ud. Med denne sandvasker er det ikke noget problem at anvende mere sandholdig biomasse i biogastanken (såsom roer, strand-tang eller afklip fra vejkanter).

Systemet består af en tank på 30 m³, hvori der skylles en batch af biomasse fra en sump i midten af biogastanken. Biomassen sedimenterer, og den tynde fraktion pumpes ud af sandvaskeren, hvorefter sand og anden biomasse (ikke nedbrudt biomasse som halm, græs eller majsensilage) snegles ud af sandvaskeren.

I biogastanke med en topomrører har sandet en tendens til at ophobe sig langs tankvæggen. Derfor har vi udviklet en snegl, som trækker sand og andet sediment ind til midten af tanken, hvorfra det skylles ud i sandvaskeren.

Sandvaskeren er forbundet med biogastanken, således at det er et lukket kredsløb. Derved undgås, at der kommer ilt ind i systemet - med de problemer, det skaber. Når sandvaskeren fyldes, kommer den overskydende luft/gas ind i biogastanken. Når sandvaskeren tømmes, trækker den biogas med ned i sandvaskeren fra biogastanken. 

Assentoft Silo har beskyttet metoden med et pending patent på både sandvaskeren til biogas og på sweepsneglen til at trække sedimentet ind til midten af biogastanken.

Galleri