Cementsiloer, 31 m høje, 8,86 m diam. Monteret på Grønland

Site name | Cement-/kalksilo

 

CEMENT-/KALKSILO

Assentoft Silo projekterer, fremstiller og monterer siloanlæg til cementindustrien, omfattende bl.a.:

 • galvaniserede siloer/tanke - boltede eller helsvejste
 • mekanisk eller pneumatisk tømmeudstyr
 • mekanisk eller pneumatisk fyldeudstyr
 • filteranlæg
 • fluidiseringssystem med luftkanaler og luftskud i silokegler. Med tilhørende ventilarrangement. For opluftning af pulverprodukter (eks. cement, flyveaske, kridt)
 • kompressoranlæg
 • div. tilhørende stålkonstruktioner
 • nødvendig automatik
 • el-entreprise, inkl. lys, kraft og styring

Vægtfylde af produktet: Op til 1600 kg/m³

Forventet levetid for cementsiloer og kalksiloer er mindst 30 år.

Eksempler på anvendelse - til lagring af:

 • hvidt cementstøv
 • brændt kalk
 • formalede slagger
 • alm. Portland cement
 • flyveaske
 • off-white klinker
 • kalk
 • kridt
 • øvrige restprodukter

Se referenceliste

 

Galleri