Site name | Projektforløb

projektforløb

Se testimonial/interview med Marine Harvests byggepladsleder, Mick Watts, efter afslutning på silomontagen

Tilbud - afklaring af ønsker og behov - sparring

Vi udarbejder tilbud og kan give kvalificeret sparring til den silo-/tankløsning, I har behov for, samt evt. fylde-/tømmesystemer, gangveje, el-styringer m.v. Alt naturligvis efter gældende normer for området.

Kontraktudformning - grænseflader

Vi lægger vægt på, at der udarbejdes en kontrakt, der er tydelig mht. både vore og kundens forpligtelser. Vi vil også gøre vort bedste til at samarbejdet med andre leverandører på et projekt fungerer optimalt! 

Design - tegning

Vi kan illustrere jeres projekt gennem Inventor 3D tegninger og evt. simple 3D film.

Beregning - statik

Vi er certificeret iht. DS/EN 1090. Vore tanke og siloer beregnes efter gældende Eurocode normer.

Tidsplaner/montage

Før montagen igangsættes, udarbejdes en detaljeret tidsplan for forløbet

Se nærmere om vores konstruktionsafdeling 

Underleverandører

Vi anvender en række underleverandører - fortrinsvis firmaer, vi har et mangeårigt samarbejde med.

Logistik

Vi er vant til at arbejde i øde områder, og kan finde den optimale transportmåde til vore materialer. Fordelen ved en boltet tank er, at den ikke fylder ret meget - selv om leverancen er på mange tons.

Montage - site management - risikostyring og forsikring

Site manageren fra Assentoft styrer vores andel af projektet sikkert gennem montagefasen og tager sig af al kommunikation med bygherre og andre leverandører på pladsen.

Aflevering - indkøring

Ved projektaflevering gennemgås projektet, og der aftales indkøring af det leverede.

Dokumentation

Til hvert projekt udarbejder vi dokumentationsmapper, bestående af tegninger, statiske beregninger og evt. manualer.

Service, reservedele og opfølgning

Hvis kunden ønsker det, laver vi serviceaftaler. Gennem vort tegnearbejde og anden registrering ved vi, hvilke dele, der indgår i det aktuelle anlæg - og vi vil altid kunne bistå med reservedele. Spørgsmål til anlægget besvares med glæde - og vi følger naturligvis op på, om det leverede lever op til kundens forventninger!