Galvaniserede siloer til kødbenmel.
Totalhøjde 22 m

Site name | Silo til kødbenmel

Silo for kødbenmel - eller anden biobrændsel til kraftvarmeværker

Kraftvarmeværker kan spare dyr CO2 afgift ved at tilsætte biomasse.

Vi kan levere siloer til forskellig typer biomasse, f.eks. kødbenmel og blandingsprodukter af f.eks. træflis, høvlspåner, oliven og solsikkefrø.

Et anlæg for biobrændsel kan bestå af:

  • galvaniseret (og evt. beklædt) silo
  • gliderammeudtag
  • eksplosionsaflastninger
  • evt. øvrigt transport-, udvejnings- og doseringsudstyr

Galvaniserede siloer til kødbenmel.

Siloerne er isoleret og beklædt med trapezplade for at undgå kondens.

Fyldning kan ske både mekanisk og pneumatisk fra lastbil. Siloerne tømmes med en glideramme-udmader, som sikrer udtømning af ekstremt vanskelige materialer.

Foruden siloer er der til projektet også leveret transport-, udvejnings- og doseringsudstyr samt styretavle for hydraulik-unit.