Site name | Fordele ved gastæt kernemajsopbevaring

Fordele, du opnår ved kernemajs i gastæt silo

  • dit dækningsbidrag hæves betydeligt, fordi du totalt undgår tilbagevendende udgifter til tørring, syrebehandling og crimpning
  • forøget antal foderenheder
  • minimal daglig arbejdsindsats omkring silosystemet
  • minimalt energiforbrug - den mest miljøvenlige opbevaringsform
  • et gennemprøvet system med høj driftsikkerhed
  • et lukket system, der sikrer høj foderhygiejne
  • siloen kan også anvendes til gastæt kornopbevaring
  • fodring med gastæt opbevaret kernemajs har positiv effekt på trivslen i svinestalden - bl.a. mindre sygdom, stress, færre lugtgener og halebid