Site name | Beregn driftomkostninger

Beregner

Anskaffelsessum

kr.Indtast pris/tilbud på gastæt silo

kr.Indtast pris/tilbud på lagersilo

Afskrivningsperiode

årIndtast forventet afskrivningsperiode på gastæt silo

årIndtast forventet afskrivningsperiode på lagersilo

Silo:

ton hvedeIndtast silostørrelse/antal ton hvede i silo

%Indtast vandprocent nyhøstet korn

%Indtast vandprocent nedtørret korn lagersilo

Kcal pr 1%/ton

Priser

kr.Indtast pris på 1kWh el minus afgifter

kr.Indtast pris på 1l. olie minus afgifter

kr.Indtast pris på 1 kg CO2

Olieovn - forudsætninger

Kcal/time

kWh

 

kW

kW

liter/time