Site name | Gastæt opbevaring

Gastæt opbevaring

Hvorfor vælge gastæt silo?

  • Ved oplagring og håndtering af foderkorn og andre fodermidler indenfor den animalske produktion er foderpriserne naturligvis i fokus. Ved valg af gastæt silo til kornopbevaring spares omkostningerne til tørring. Med en gastæt silo er produktionen fremtidssikret mod svingende/højere energipriser til tørring.
  • Det er et nemt system - med minimal brug af arbejdskraft, både i hverdagen og i høsttiden. Specielt i dagligdagen lettes arbejdet, da udtømning kan styres over foderanlæggets computer og foregå 100% automatisk.
  • Der er ingen risiko for skadedyr i en gastæt silo, da de jo ikke kan leve i et ilttomt rum.
  • Fremtidige krav til miljøvenlig opbevaring imødekommes med en gastæt silo - minimum af energiforbrug og minimum af fosfor- og kvælstofudledning.
  • Den gastætte proces medfører en fermentering af kornet, hvilket giver dyrene stor ædelyst - og letter optagelsen af kornets næringsstoffer hos dyrene. Forskning fra 2010 viser, at grise udnytter fosfor og protein bedre ved fodring med gastæt opbevaret korn.

 

Hvorfor vælge netop en Assentoft gastæt silo?

- SEGES rapporten, jan. 2020

- Artikel fra Landbrugsavisen 16.1. - på Nutrifair

- se omtale af SEGES rapport vedr. klimaeffekten ved gastæt opbevaring af korn. Rapporten præsenteres på Nutrifair 15., 16. januar 2020

- mød en kvægavler med siloanlæg, jan. 2020

- se artikel fra Maskinbladet, oktober 2017

- se film med kundeudtalelse!

- se artikel fra Landbrugsavisen 23.4.2015 - hvori slagtekalveproducent bl.a. fremhæver fordelene ved fodring med eget korn fra gastæt silo

 

Vælger du vore siloer får du

  • kvalitet for pengene - silopladerne og de øvrige dele (f.eks. bolte, stiger, beslag) er fremstillet i ekstra kraftig, varmgalvaniseret kvalitet, der ikke kræver nogen form for vedligeholdelse. Siloen monteres på stedet af erfarne montører
  • taget har en 30°hældning, der giver optimal udnyttelse af siloen
  • et anlæg, der er dimensioneret efter gældende Eurocodes - beregnet for det danske klima. Vi er naturligvis certificeret iht. DS/EN 1090 
  • siloer med meget lang levetid. Siloer, solgt i 1969, er stadig i brug!
  • ingen registrerede skader efter snetryk

 

Det gastætte princip

Når kornet lagres i en gastæt (lufttæt) silo, omdanner det ilten i siloen til kultveilte (CO2) og alkohol - kornet slår i princippet sig selv ihjel. Kornet mister spireevnen, og der er ingen risiko for skadedyr, der jo ikke kan leve uden ilt. Processen har en konserverende og fermenterende virkning på kornet.