Site name | Nyhed - miljøstøtte 2016

Tilskud - miljøteknologipuljen 2016

Gastæt opbevaring af foderkorn er blevet optaget på DCA's (Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet) Teknologiliste for Miljøteknologiordning, rev. af 31. maj 2016 (bestilt af NaturErhvervstyrelsen) - for både svin og kvæg

Dette åbner op for fra 1. juli til 1. september 2016 at søge 40% tilskud til gastæt silo via tilskudsordningen for reduktion af energiforbruget i svinestalde eller kvægstalde (se nærmere). Ordningen gælder alle former for svine- eller kvægdrift (også mælkeproducenter).

Bemærk, at det udelukkende er gastæt silo - og ikke lager-/tørresilo eller planlager, der gives tilskud til.

Kontakt Assentoft Silo for udarbejdelse af et siloprojekt og evt. vejledning i tilskudsprocessen - info@assentoftsilo.dk eller tlf. 86494566

 

 

 

I den til teknologilisten tilhørende rapport oplistes "Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet" - og herunder gastæt opbevaring af foderkorn i gastæt silo som alternativ til traditionel tørring og opbevaring i lagersilo.

Bl.a. nævnes om gastæt opbevaring , at "da en lagersilo er dyrere end en gastæt silo, og der skal anvendes en del el og olie eller naturgas til at tørre kornet ned til at det er lagerstabilt, så er der en særdeles god omkostningseffektivitet".

 

 

 

 

Med det gastætte silosystem opnår du følgende fordele i din animalske produktion:

- ingen tørringsomkostninger

- store arbejdsbesparelser både til høst og i hverdagen

- forøget fordøjelighed af fosfor = besparelse på fodertilskud

Se artikel i Landbrugsavisen af 1.7.2016

 

Se artikel i Landbrugsavisen af 22.7.2016