Service udføres på

  • silo (= trykprøvning)
  • transportanlæg
  • maleblandeanlæg

Site name | Standard serviceaftale

standard serviceaftale

Brug for hjælp udenfor normal

åbningstid?

Det er en meget vigtig opgave for os at leve op til kundernes forventninger vedr. servicering af et anlæg. Vore servicemedarbejdere har mange års erfaring - og kan rådgive og vejlede om præcis dit anlæg. Gælder det renovering, tilpasning, fornyelse eller andet, er vi parat med kvalificeret sparring.

Vi anbefaler, at siloanlægget serviceres en gang årligt af vore erfarne montører. Ved besøget trykprøves anlægget (nederste del af svøb, bundfuge, tag og tagknæk, adgangsluger samt gastætte samlinger på opluk, snegle m.v.). Trykventiler efterses og renses.

Du kan også udvide aftalen med eftersyn af transportanlæg og maleblandeanlæg.

Hvis du tegner en standard serviceaftale kommer du med i vores ordning, der sikrer dig bedst og økonomisk mest fordelagtig servicering af dit anlæg. Vi samler servicebesøgene i et bestemt område - og må arbejdet standses pga. vejret, kommer vi igen en anden dag - uden omkostninger for dig.

Du har også mulighed for at tegne en serviceaftale med udvidet tæthedsgaranti.

Priser

Har du tegnet en serviceaftale giver vi 10% rabat på trykprøvninger og 10% på reservedele, der anvendes ved et servicebesøg.

Telefonservice inkl.

Hvis du tegner en serviceaftale, har du også mulighed for at ringe til os - uden weekend- og ferietillæg - når fabrikken er lukket.

Kontakt servicechef Peter Sørensen, tlf. 87951564, ps@assentoftsilo.dk for mere information